לחצו כאן לקריאת הספר
לחצו כאן לקריאת הספר - קובץ וורד

אנו בפתחו של עידן אחרית הימים, עליו נבאו נביאי ישראל, עידן שבו עם ישראל הופך לאור לגויים. חיבור זה בוחן את

ההיתכנות לכך, להפיכת עם ישראל בארצו, כמודל פעולה ומנהיג, המתייצב בראש מחנה אומות החופש, להעלות

האנושות לשלב גבוה יותר בספירלת התיקון. מהן המשמעויות והדרכים המובילות לכך, מנקודות ראות מקיפות: לאומית;

כלכלית ומוניטארית; מדעית-טכנולוגית; צבאית ואסטרטגית; תודעתית-אמונית ובוחן את הלימת כל אלה לנבואות

הנביאים והייעוד היהודי.


מסקנתו ברורה, קיימת עתה התכנות ברורה להתרחשות 'אחרית הימים' במציאות החילונית, לא רק הדתית, בעולם הזה גופו. התרחשות שמציגה מענה לאתגרי המאה ה 21- , להתפתחויות הלאומית והגלובאלית וליכולות הטכנולוגיות הנפתחות.'באותות ובמופתים' המתבססים על הידע ואוטוריטות מרכזיות, בארץ ובעולם, מבאר ומבסס החיבור את הטענה, שקיימת היתכנות ברורה וחד משמעית לאותה פריצת דרך, החשובה בתולדות האנושות, שראשיתה בהיווצרות חברה ומדינת מופת חדשנית ושוברת מוסכמות, ישראל כחלוץ ההולך לפני מחנה האנושות, לתיקון עולם; ואולם לא מכוח ניסים בלתי מוסברים, כי אם 'באדיבות' התקומה הלאומית, העליונות הצבאית- אסטרטגית, התבססות חברה צודקת יותר, 'הנס הכלכלי' כמבואר בספר השני (כסף בר-קיימא וחירות כלכלית), הניצחון הצבאי המפתיע והגלישה על צונאמי התאוצה הטכנולוגית כל אלה בתואם עם הרצון האלוקי והיעוד היהודי המתגלים בנבואות התנ"ך.

2all - בניית אתרי אינטרנט